5/9/53

ความจริง / ข้อเท็จจริง ( fact / truth)

Synonym  น่าสนใจวันนี้  ขอเสนอคำว่า..........
ความจริงหรือข้อเท็จจริง

     1.  คำว่า  Fact  [อ่านว่า  แฟคทฺ] (n.)   หมายถึง  "สิ่งที่มีอยู่จริง หรือเป็นเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งจริงตามที่ว่านี้ไม่อาจโต้แย้งหรือโต้เถียงได้"  ตัวอย่างเช่น.....


          -  It  is  a  fact  that  the  earth  is  round.
             แปลว่า  เป็นความจริงที่โลกนี้กลม


          -  That  sugar  is  sweet  is  a  fact.
              แปลว่า  ที่ว่าน้ำตาลหวานเป็นความจริง
       2.  คำว่า Truth  [อ่านว่า ทรูธ]  (n.)  หมายถึง "ความจริงที่อาจมีผลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงก็ได้  คือสามารถโต้เถียงได้  คัดค้านได้ (คือไม่จริง 100% อย่าง fact)  ตัวอย่างเช่น


         - He  tries  to  tell  the  truth  that  he  didn't  steal her  wrist  watch.
           แปลว่า  เขาพยายามบอกความจริงว่าเขาไม่ได้ขโมยนาฬิกาข้อมือของหล่อนไป(พอสอบสวนหนักเข้าก็รับสารภาพ)


         -  Tell me  the  truth.
             พูดความจริงกับฉันสิ่ตอนนี้ความจริงหรือข้อเท็จจริงก็ปรากฎแล้วนะจ๊ะ

"อย่าลืมท่องจำ  ทำความเข้าใจ
จะได้ไม่ใช้ผิดความหมายนะจ๊ะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น